ANA SAYFA KURUMSAL FALİYETLER İLETİŞİM

Bilet Satış Sözleşmesi

Satış Politikamızı ve Satış Sözleşmemizi, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesi uyarınca, müşteri olarak sizi memnun kılacak ve meclis.com.tr’deki satın alım süreci konusunda sizi bilgilendirecek şekilde tasarladık.

Sitemizden bilet satın alarak ve siparişinizi onaylayarak, işbu Sözleşme hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. Dolayısı ile sitemizden bilet satın aldığınızda, etkinlik biletleri ile ilgili tüm sürece, prosedürlere ve işlemlere aşağıda yer alan Sözleşme hükümlerinin aynen uygulanacağını önemle belirtiriz.

Bilet Şart ve Koşulları

Bileti satın alan kişi, satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, MKM tarafından açıkça izin verilmesi haricinde, bileti, hiçbir ticari iş veya faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Örnek vermek gerekirse, satın alınan bilet, üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin ilave ücretle ya da başka şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan bilet, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere promosyon veya diğer ticari amaçlarla kullanılamaz.

Biletin, üzerinde yazılı fiyattan daha yüksek bir fiyatla satılması veya satışına teşebbüs edilmesi ya da sair bir ticari tasarrufa konu edilmesi, hiçbir ücret iadesine veya başkaca taleplere hak kazandırmaksızın, bilete el koyma ve/veya biletin iptali için MKM açısından haklı bir sebep teşkil eder.

Biletlerinizi kontrol ve muhafaza yükümlüğü size aittir. Normal şartlar halinde tüm satışlar kesin ve iadesizdir. Kaybolan, çalınan ya da herhangi bir şekilde tahrip olan biletlerden dolayı MKM hiçbir şekilde sorumlu değildir.

MKM, çeşitli sebeplerle etkinlikleri iptal ettiğinde veya tarihlerini değiştirdiğinde, uygulanacak prosedürü belirler ve duyurur. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin yeni tarihi ve saati konularında yapılan duyurulardan bilgi sahibi olma sorumluluğu size aittir, ancak MKM yeni tarih ve saati kendi internet sitesinde yayınlayarak makul gayreti gösterecektir. Bununla birlikte bilet hamillerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya değişiklikten mutlak surette haberdar edileceği konusunda hiçbir taahhütte ve/veya garantide bulunamayız.

Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden satın aldığınız biletlere dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Etkinliğin MKM tarafından iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz.

Ancak, bilet sahibinin MKM tarafından tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ile sınırlı olup, işlem bedeli ya da sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, MKM veya organizatör geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir.

Geri ödemeler konusunda MKM’nin belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması sizin sorumluluğunuzdadır. MKM tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz. Bu kapsamda MKM hiçbir sorumluluk üstlenmez. İptal edilen ve ertelenen etkinliklerde bilet tutarının iade edilebilmesi için, biletlerini MKM’ye fiili olarak, belirlenen iade tarihleri içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. Fiili olarak teslim edilmeyen biletlere ilişkin olarak bilet bedeli iadesi yapılmamaktadır ve bu kapsamda MKM hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Biletler ve/veya biletin satın alınması şartları, MKM kurallarına göre düzenlenmiştir. Bu kural ve düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmeniz ya da hasara, rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemeniz durumunda, MKM sizi mekân dışına çıkarma ya da mekâna almama hakkına sahiptir.

Etkinlik mekânına giriş ve çıkışlar, MKM’nin belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak yapılır. Etkinliğe geç kalırsanız, tamamen MKM’nin belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak içeri girebilirsiniz. Etkinlik bir tiyatro oyunu ise; başladıktan sonra, salona kesinlikle seyirci alınmamaktır. Oyun başladıktan sonra gelen bilet sahibinin bileti açığa alınmaz, başka tarihteki bir etkinlikle değiştirilmez, ücret iadesi yapılmaz.

Belirli bir tarihe ve etkinliğe alınan biletler, yalnızca o etkinlik ve tarih için geçerlidir. Bilet sahibinin, katılamaması durumunda biletiniz açığa alınamaz, başka tarihteki bir etkinlikle değiştirilemez, ücret iadesi yapılamaz.

Fotoğraf makinesi, cep telefonu veya kayıt ekipmanlarının kullanımı MKM’nin belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır.
MKM, müşterilerin şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmez.
MKM’nin oturma düzeni numarasız sandalyelerden oluşmaktadır.
MKM dışında başka bir mekanda gerçekleştirilecek bazı etkinliklerin bilet satışları da aynı online bilet sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

MKM organizasyonuyla başka mekanlarda gerçekleştirilen etkinliklerin koşulları, etkinliğin web sayfasında ayrıca bilgi olarak verilecektir. Bileti aldığınızda, bu koşulları da kabul ettiğinizi taahhüt etmiş olursunuz.

Bilet hamilleri, izleyiciler olarak ses ve görüntü kaydedilmesine işbu suretle muvafakat ederler.

Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceğiniz toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin tüm şartları sizler tarafından açıkça görülmektedir, siparişi onaylamadan önce tüm sözleşme hükümlerini dikkatlice incelemeniz gerektiğini hatırlatırız. Sözleşmeye erişiminiz, sitemize erişim ile gerçekleşecektir. Dolayısı ile sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının sizler tarafından kolayca sağlanmasına ve saklanmasına imkân sağlandığını bilmenizi isteriz.

Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir. MKM; biletinizi satın almadan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, tüm tüketicileri önceden bilgilendirmiş olup, bileti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşmenin düzenlemeleri hakkında tarafınıza ön bilgilendirme yapıldığını da kabul etmiş sayılacağınızı ve bu maddenin yazılı delil vasfında ispat vasıtası olduğunu da belirtiriz.

İşbu Sözleşmeden ve/veya hizmet ya da bilet satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığı öncelikle sulhen gidermeye çalışmak temel hedefimizdir. Buna karşın, sulh ile çözülemeyen durumlarda, sitemizden bilet satın alan siz tüketicilerin, olası sorunlarını ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine götürebileceğini bilmenizi isteriz. Ayrıca, sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını ve işbu hükmün, “yetki sözleşme” mahiyetinde bir hüküm olduğunu da belirtiriz.